Teams for The 2017 Ukraine Southwestern Contest

Site: Chernivtsi
Chernivtsi
http://chnu.edu.ua
03/25/2017
 
InstitutionCountryTeamStatus
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_APM_BlueWhalesACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_APM_chemical_shrewsACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_APM_CoditoErgoSumACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_APM_CookiesACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_APM_DreamTeamACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_APM_ExplodingKittensACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_APM_FastPinkBananaACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_APM_Josh_MacintoshACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_APM_KachelkaACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_APM_Leibniz TrioACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_APM_LMPACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_APM_MEMORY_LEAKACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_APM_New_team(1)ACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_APM_PeaceDDoSACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_APM_ShkoderyACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_APM_ThisIsFineACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_ChromeACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_Colleg_3ACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_Colleg_413ACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_FakeProgrammersACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_FirstACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_kkn_244ACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_kkn_344aACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_kkn_344bACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_kkn_444aACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_kkn_544ACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_KN_MPUIKACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_KSM_1ACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_KSM_2ACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_KSM_3ACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_LuGangACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_MPUIK_4ACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_NonameACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_PZKS_1_1ACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_PZKS_1_2ACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_PZKS_3ACCEPTED
Yuriy Fed'kovijch Chernivtsi National UniversityUkraine Ukraine CHNU_SplitACCEPTED
Site: Khmelnytskyi
Khmelnytskyi
 
InstitutionCountryTeamStatus
Ivan Ogienko Kamyanets-Podilski National UniversityUkraine Ukraine KPNU_3ACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhmNU_KI15ACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhmNU_MaksACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhmNU_VLANACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_Compilation_ErrorACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_DreamTeamACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_gop_stop_4.0ACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_H-TreyACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_Holy_MarshmallowACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_InfinACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_INT_E4hACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_KbKSM_1ACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_KbKSM_2ACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_KbKSM_3ACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_KI-16-1ACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_KNACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_KN2ACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_KN3ACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_LDPACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_MACROcodeACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_PriMat17ACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_TEAM#1ACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_TEAM#2ACCEPTED
Khmelnitsky National UniversityUkraine Ukraine KhNU_TEAM#3ACCEPTED
Khmelnitsky Polytechnic CollegeUkraine Ukraine KhmPC_alphaACCEPTED
Khmelnitsky Polytechnic CollegeUkraine Ukraine KhmPC_betaACCEPTED
Khmelnitsky Polytechnic CollegeUkraine Ukraine KhmPC_BurKoTuNACCEPTED
Khmelnitsky Polytechnic CollegeUkraine Ukraine KhmPC_freshmenACCEPTED
Khmelnitsky Polytechnic CollegeUkraine Ukraine KhmPC_PoMoGatorACCEPTED
Site: Ternopil
Ternopil
03/25/2017
 
InstitutionCountryTeamStatus
Husiatyn College of Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTUGK_18plusACCEPTED
Husiatyn College of Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTUGK_BigWafleACCEPTED
Husiatyn College of Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTUGK_CMYPFuKuACCEPTED
Husiatyn College of Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTUGK_HelloWorldACCEPTED
Husiatyn College of Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTUGK_VikingsACCEPTED
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Berezhany Agrotechnical InstituteUkraine Ukraine BATI_EACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_3KACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_ANTACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_BornhubACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_Bug++ACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_BWBACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_ColdWarACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_De PropugnatoresACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_HARDCODEACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_HardMenACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_iAmCoderACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_iLikeACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_InnovatorsACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_MadTeaPartyACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_NoNameExceptionACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_PepperOnlyACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_SionACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_TC_BugKillersACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_TC_FinallyACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_TC_Fr1endsACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_TC_teamName()ACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_TNTACCEPTED
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine TNTU_USERHOM-SOL84JOACCEPTED
Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogy UniversityUkraine Ukraine TNPU_DivideByZeroACCEPTED
Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogy UniversityUkraine Ukraine TNPU_OrderACCEPTED
Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogy UniversityUkraine Ukraine TNPU_SpaceACCEPTED
Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogy UniversityUkraine Ukraine TNPU_StackOverflowACCEPTED
Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogy UniversityUkraine Ukraine TNPU_StackTraceACCEPTED
Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogy UniversityUkraine Ukraine TNPU_StackUnderflowACCEPTED
Vyacheslav Chornovil Halytskyi InstituteUkraine Ukraine TNTUHC_DomamorychACCEPTED
Vyacheslav Chornovil Halytskyi InstituteUkraine Ukraine TNTUHC_MemeSquadACCEPTED
Vyacheslav Chornovil Halytskyi InstituteUkraine Ukraine TNTUHC_STeamACCEPTED
Vyacheslav Chornovil Halytskyi InstituteUkraine Ukraine TNTUHC_TARDISACCEPTED
Vyacheslav Chornovil Halytskyi InstituteUkraine Ukraine TNTUHC_YoU_CaNACCEPTED
Zboriv College of Ternopil Ivan Pul'uj National Technical UniversityUkraine Ukraine ZK_TNTU_PrimeACCEPTED
Site: Vinnytsia (VNTU)
Vinnytsia (VNTU)
 
InstitutionCountryTeamStatus
Donetsk National UniversityUkraine Ukraine DonNU_Bla_Bla_BlaACCEPTED
Donetsk National UniversityUkraine Ukraine DonNU_DeepSkyACCEPTED
Donetsk National UniversityUkraine Ukraine DonNU_FearlessACCEPTED
Donetsk National UniversityUkraine Ukraine DonNU_Fix_ItACCEPTED
Donetsk National UniversityUkraine Ukraine DonNU_Ne_Bag_a_FichaACCEPTED
Donetsk National UniversityUkraine Ukraine DonNU_SkyNetACCEPTED
Donetsk National UniversityUkraine Ukraine DonNU_VENOMACCEPTED
Vinnytsia College of the National University of Food TechnologiesUkraine Ukraine VC NUFT_OK1_2017ACCEPTED
Vinnytsia College of the National University of Food TechnologiesUkraine Ukraine VC NUFT_OK_2_2017ACCEPTED
Vinnytsia College of the National University of Food TechnologiesUkraine Ukraine VC NUFT_OK_3_2017ACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_++j+++jACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_0,01ACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_[figTree]ACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_[RED]ACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_AndriyhaACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_AnylaneACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_BiG_CLIcKACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_BISTREACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_BITCODERSACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_butterfliesACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_C.R.A.C.KACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_Cadmea_victoriaACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_COMETACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_Consist_ofACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_CredholACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_CtrlAltDelACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_cyborgACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_DefendersACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_DestructorACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_deus_vultACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_DoITACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_DREAM_TEAMACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_forum_delictiACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_GOWP&ACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_IncludersACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_JaraxxusACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_ka3ahiACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_KPPACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_LanguageTriangleACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_LEMON_TEAMACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_MisterioACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_NugitsACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_Object_peopleACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_PikenuACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_Press_Any_KeyACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_Project_ALPHAACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_RaccoonsACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_ROOTACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_SchugluACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_ShevchenkoACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_SKHACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_Sofa_TroopsACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_STSACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_SunnyDayACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_TheWolvesACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_TrainTeamACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_TreeSACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_TroublemakersACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_TyzhprogrammistACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_UoLACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_VENOMACCEPTED
Vinnytsia National Technical UniversityUkraine Ukraine VNTU_VoytsentsACCEPTED
Vinnytsia Technical CollegeUkraine Ukraine VTC_FrenchTVACCEPTED
Vinnytsia Technical CollegeUkraine Ukraine VTC_SmesharikiACCEPTED
Site: Vinnytsia (VSPU)
Vinnytsia (VSPU)
 
InstitutionCountryTeamStatus
Donetsk National UniversityUkraine Ukraine DonNU_ITwayACCEPTED
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and EconomicsUkraine Ukraine VITE_KNUTE_CuteKittensACCEPTED
Vinnytsia National Agrarian UniversityUkraine Ukraine VNAU_ELITACCEPTED
Vinnytsia National Agrarian UniversityUkraine Ukraine VNAU_Lider1ACCEPTED
Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsubinsky Ukraine Ukraine VSPU_PenguinsACCEPTED
Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsubinsky Ukraine Ukraine VSPU_UserITACCEPTED